Cerkiew w Tomaszowie Lub. Drukuj Email

Cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lub. –zlokalizowana jest we wschodniej części rynku. Została wzniesiona przez władze rosyjskie w 1890r. Cerkiew jest murowana, trójdzielna, z kopułą nad nawą i czterema wieżyczkami, imitującymi kopułki z kokosznikami wokół hełmów. Wewnątrz cerkwi zobaczymy malowidła naścienne pochodzące z I połowy XX w. Również z tego okresu pochodzi ikonostas. Cennymi ikonami wśród zachowanych w cerkwi jest ikona Jezusa Chrystusa Nauczającego z XVIII w. i ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, prawdopodobnie z XVII w.

tomaszow