Cmentarz wojenny w Błudku Drukuj Email
bludek
Cmentarz wojenny w Błudku – położony jest ok. 100m na południowy zachód od drogi Oseredek – Hamernia. Od października 1944r. do marca 1945r. więzieni byli na tym terenie żołnierze AK przez NKWD i UB. Obóz był ściśle chroniony. Więźniowie ciężko pracowali w niedalekich kamieniołomach k/Nowin. Obóz został zlikwidowany 26 marca 1945r. przez oddziały AK Rejonu V Susiec i Rejonu V Józefów Inspektoratu Zamość.

bludekInicjatorem akcji był plut. Bronisław Malec ps. „Żegota”. Dokładna liczba pochowanych nie jest znana. Podaje się liczbę os 28 do ok. 270. W latach 1951-1953 ciała zamordowanych zostały ekshumowane przez żołnierzy KBW i przeniesione prawdopodobnie na zamojską rotundę. Obecny cmentarz ma wymiar jedynie symboliczny. Na trzech mogiłach stoi 7 brzozowych krzyży. Między grobami ustawiono jeszcze jeden wysoki dębowy krzyż z datą funkcjonowania obozu. Obok cmentarz na postumencie z kamieni stoi kamienna Stella zwieńczona krzyżem, ufundowana w 47 rocznicę zagłady obozu przez Żołnierzy Światowego Związku AK Koło Rejonowe Susiec. 
bludek bludek bludek bludek