Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu Drukuj Email
belzec belzec belzec
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – otwarte zostało w czerwcu 2004r.

Od 1940r. w Bełżcu działał założony przez okupantów niemieckich obóz pracy, przekształcony następnie w obóz zagłady. Cały obszar obozu zajmował ok. 7 ha. Znajdowały się tam baraki z komorami gazowymi, kwatery SS-manów oraz doły przeznaczone na masowe groby ofiar.

Pierwsze transporty z deportowanymi żydami zaczęły napływać w marcu 1942r. i trwało to do grudnia 1942r. Obóz zagłady zlikwidowano w 1943r., budynki zniszczono, a dla zatarcia śladów w tym miejscu posadzono las. Według danych w Bełżcu zamordowano ok. 600 tyś. Żydów i ok. 1500 Polaków – za pomaganie Żydom.

Na terenie byłego obozu utworzono muzeum – jako oddział Muzeum na Majdanku w Lublinie. Pomnik oraz budynek muzeum tworzą integralną całość i obejmują cały obszar dawnego obozu.

Wejście na teren pomnika otwiera symboliczna rampa, na której znajduje się stos z szyn kolejowych i żużlu. Przedłużeniem rampy jest budynek  muzeum, w kształcie symbolicznego pociągu. Na powierzchni pomnika znajduje się obejście wokół terenu, na którym zlokalizowano masowe groby. Cały teren wewnątrz obejścia przykryty został żużlem. Tam, gdzie wcześniej rósł las zostawiono tylko kilka starych dębów, które rosły w czasie istnienia obozu. Są one niemymi świadkami tragedii.