Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Drukuj Email

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej położony jest na terenie Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Utworzony został w 1988r. na powierzchni ok. 29 tyś. ha. Park reprezentuje nizinny typ krajobrazu. Rzeźbę terenu kształtują niewysokie wzniesienia do 320 m n.p.m., równiny, wydmy, liczne bagna i torfowiska. Dominującym elementem są lasy, stanowią ok.85% powierzchni. Największą powierzchnię zajmują siedliska boru świeżego (ok. 43%). Lasy Parku poprzecinane są dolinami rzek, takich jak: Jeleń, Potok Łosiniecki, Niepryszka, Sopot, Szum i Tanew.

Wielkie kompleksy leśne i podmokłe tereny stały się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Z ciekawszych roślin objętych ochroną należy wymienić: czosnek niedźwiedzi, zachyłkę Roberta, pięć gatunków widłaków, goryczkę wąskolistną, trzy gatunki rosiczek, bagno zwyczajne, kosaćca syberyjskiego, lilię złotogłów, kilka gatunków storczyków, turzycę strunową i bagienną, grążela żółtego i turówkę wonną.

W zimnych i czystych wodach potoków Parku żyją dwa cenne, również dla wędkarzy gatunki ryb: pstrąg potokowy i lipień. Górne odcinki biegu strumieni przyjęto nazywać „krainą pstrąga i lipienia”.

Z gromady ssaków na uwagę zasługują: 4 gatunki ryjówek, 7 gatunków nietoperzy, jeż, kret, łasica, gronostaj, wiewiórka pospolita, chomik europejski, bóbr europejski, popielica, orzesznica, żołędnica, wilk, ryś, dzik, łoś, jeleń, sarna. Coraz częstsze obserwacje rysia świadczą iż odbudowuje on swoją populację, dzięki czemu zostanie przywrócony naturalny selekcjoner populacji sarny.

Na terenie Parku zanotowano 5 gatunków zagrożonych w skali globalnej: podgorzałka, kania ruda, bielik, derkacz, wodniczka. Do najbardziej charakterystycznych i jednocześnie najcenniejszych gatunków leśnych należy zaliczyć większość szponiastych: trzmielojad, kania czarna, bielik, gadożer, jastrząb, krogulec, myszołów, orlik krzykliwy, jarząbek, głuszec, cietrzew, żuraw, dzięcioł (zilonosiwy, zielony, czarny) oraz większość wróblowatych. Z gatunków widno-błotnych na uwagę zasługują. m. in. większość gatunków perkozów, bąk, bączek, wszystkie lęgowe chruściele. Obecnie Puszcza Solska jest ostoją ptasią o randze międzynarodowej.

W Parku znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej – są to pojedyńcze drzewa lub grupy drzew oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej – źródlisko rzeki Jeleń i wodospad na rzece Jeleń. Dużą osobliwością geologiczną Parku są progi tektoniczne zwane „szumami” w rezerwacie „Nad Tanwią’.

 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej