Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Drukuj Email
Krasnobrodzki Park Krajobrazowy położony jest na obszarze najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego przekraczających 350 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem jest Wapielnia koło Ulowa – 385m n.p.m. Park utworzony został w 1988 roku o powierzchni 9390 ha. Na północny zachód graniczy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, a od strony południowej z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej.

Ponad 60% powierzchni Parku zajmują lasy, z przewagą sosny. Występują również bory jodłowe, buczyna karpacka, olsy, a także cenne torfowiska i roślinność kserotermiczna.

Najpiękniejsze bory jodłowe spotkać możemy w rezerwacie „Święty Roch”, natomiast torfowiska w rezerwacie „Nowiny”. Atrakcją Parku są malownicze podzboczowe źródła występujące w Hutkach, Husinach oraz przy kaplicy „Na wodzie” w Krasnobrodzie.W lasach Parku spotkać można wiele rzadkich i chronionych roślin m.in.: storczyki, widłaki, wawrzynka wilczełyko, rosiczkę okrągłolistną oraz kruszynę pospolitą.

Faunę Parku reprezentuje: jeleń, sarna, dzik, borsuk, gronostaj oraz łasica i tchórz. Z ptaków zobaczyć tu możemy: bociana czarnego, orlika krzykliwego i pliszkę górską. Stawy nad Wieprzem zamieszkują bobry europejskie oraz ptaki wodne jak: derkacz, rybitwa czarna oraz zimorodek.
 
Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Krasnobrodzki Park Krajobrazowy