Drewniane młyny wodne Drukuj Email

mlyn mlyn mlyn mlyn Morskie Oko Morskie Oko Morskie Oko Morskie Oko

Drewniane młyny wodne: w Suścu, Rybnicy i Wólce Łosinieckiej (Świdy)

Młyn w Suścu pochodzi z 1925r. Ostatnio był używany jako elektryczny. Obecnie jest nieczynny. Położony jest obok malowniczego stawu zwanego „Morskie Oko”. Niestety i staw i młyn są bardzo zaniedbane. Ogrodzenie jest w stanie bardzo złym i zagraża bezpieczeństwu.

Młyn w Rybnicy zbudowany był w 1938 roku.

Młyn w Wólce Łosinieckiej pochodzi z 1934 roku.